Studievereniging ‘Het Paludarium’ in Rijswijk

Studievereniging Het Paludarium

De vereniging werd op 2 januari 1975 opgericht. Doel was en is het houden van paludariumachtige vivaria op een hoger plan te brengen. Zo’n ‘bak’ zou zo mooi moeten zijn dat hij in de woonkamer niet zou misstaan en over zodanige techniek moeten beschikken dat aan de natuurlijke behoeften van daarin te houden planten en dieren zoveel mogelijk recht gedaan zou kunnen worden.

Wat is een paludarium?

Onder een paludarium verstonden we destijds een vivarium waarin een landdeel harmonieus samengaat met een aquariumachtig waterdeel. Daarop zijn echter veel varianten denkbaar en die zijn in de club dan ook vertegenwoordigd.

Het reuzenvivarium van Cor en Corrie van Hunnik. Zelfgemaakte bomen, een waterval en een beekloop. Zelf gekweekte gifkikkers.

De vereniging heeft haar vergaderruimte in Rijswijk. Vanaf de A4 snel en makkelijk te bereiken. Onder onze leden zijn er behalve uit de regio Den Haag ook uit de regio Utrecht.

Interesse in onze studievereniging Het Paludarium? Je bent van harte welkom om enkele keren vrijblijvend een bijeenkomst bij te wonen. We komen behalve in juli en augustus bijeen op de eerste maandagavond van de overige maanden.

In de vakantiemaanden organiseren we meestal een excursie of een bezoek aan één van de leden.

Het hightech paludarium van Hans Willems.

Meer weten over onze vereniging?

Meld je per e-mail bij secretaris Gerard Tijsseling en je krijgt enkele keren de convocatie met aankondiging van het onderwerp en verslag van de vorige bijeenkomst per e-mail toegestuurd.

De meeste bijeenkomsten worden verzorgd door onze leden zelf. Eén of twee keer per jaar nodigen we een externe spreker uit.

5 / 5 ( 1 stemmen )
Gerelateerde blog